Spørsmål og svar

Hva skjer med karantenetid ved flere midlertidige ansettelser til ulike tidspunkt?

Publisert 24.03.15

Der det på ulike tidspunkt ansettes flere midlertidig på generelt grunnlag for å utføre arbeidsoppgaver av samme art i en virksomhet, oppstår spørsmål om tidspunkt for karantenens inntreden. Hovedregelen om inntil tolv måneders ansettelse skal gjelde også ved flere ansettelser på generelt grunnlag for å utføre arbeid av samme art i virksomheten. Dette innebærer at det vil inntre en tolv måneders karantene hver gang arbeidsgiver beslutter ikke å videreføre et ansettelsesforhold. Karantenen vil imidlertid ikke berøre ansettelsesforhold som allerede er inngått på generelt grunnlag før karantenen trådte i kraft. Det er med andre ord meningen at det i disse tilfellene vil kunne forekomme overlappende karanteneperioder.

Følgende eksempel kan illustrere dette (klikk for større bilde): 

Overlappende karantener - eksempel