Spørsmål og svar

Er det mulig å forlenge avtaler om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag som er inngått for kortere perioder enn tolv måneder? 

Publisert 24.03.15

Det er adgang til å forlenge arbeidsforholdet på generelt grunnlag innenfor tolvmånedersperioden i de tilfellene arbeidsavtalen i første omgang er inngått for en kortere periode. Dette forutsetter at en eventuell forlengelse avklares før arbeidsforholdet opphører. Forlengelsen bør nedfelles skriftlig slik at det rettslige grunnlaget for fortsatt ansettelse er på det rene.