Spørsmål og svar

Gjelder det karantene hvis arbeidsforholdet avsluttes før det er gått 12 måneder?

Publisert 24.03.15

Ja. Karantenen på tolv måneder inntrer uansett fra og med første dag etter at arbeidsavtalen utløper eller arbeidsforholdet avsluttes. Dette gjelder uavhengig av om vedkommende har vært midlertidig ansatt på generelt grunnlag i for eksempel tre, seks, ni eller tolv måneder, og det gjelder også dersom arbeidsgiver sier opp arbeidstakeren før utløpet av den midlertidige kontrakten. Se imidlertid "I hvilke situasjoner gjelder ikke karantenen?"