Spørsmål og svar

Er det noen krav til arbeidsavtalen som inngås med den midlertidige ansatte?

Publisert 25.03.15

Ja. Det skal inngås skriftlige arbeidsavtaler i alle arbeidsforhold og arbeidsavtalen skal inneholde bestemte opplysninger, jf. aml §§ 14-5 og 14-6. Når det gjelder midlertidige ansettelser er det et krav om at den skriftlige arbeidsavtalen skal angi det rettslige grunnlaget for den midlertidige ansettelsen, for eksempel om arbeidstaker er ansatt som vikar eller midlertidig på generelt grunnlag. Det er viktig at dette er tydelig slik at det ikke oppstår tvister, for eksempel at arbeidstakeren mener seg fast ansatt eller mener å være midlertidig ansatt på annet grunnlag. Videre skal det opplyses hvilken forventet varighet arbeidsforholdet har.