Spørsmål og svar

Har bedriften mulighet til å avslutte arbeidsforholdet i løpet av den midlertidige kontrakten?

Publisert 24.03.15

Ja. Arbeidsforholdet kan avsluttes med bakgrunn i arbeidstakers eget forhold eller virksomhetens forhold (nedbemanning), jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. De ordinære oppsigelsesfrister vil da gjelde.