Spørsmål og svar

Hvilken betydning har tiden som midlertidig ansatt på generelt grunnlag for beregning av den såkalte "fireårsregelen"?

Publisert 25.03.15

Det gjelder etter lovendringen en absolutt begrensning på henholdsvis mer enn 3 eller 4 års sammenhengende midlertidig ansettelse, beroende på grunnlaget for midlertidigheten.

Arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt etter § 14-9 første ledd bokstav a (arbeid av midlertidig karakter), har krav på fast ansettelse etter mer enn 4 års sammenhengende ansettelse. Ansettelse på grunnlag av § 14-9 første ledd bokstav b (vikariat) og bokstav f (generell adgang) eller disse i kombinasjon, gir grunnlag for fast ansettelse etter mer enn 3 års ansettelse.

Dersom arbeidstakeren har vært ansatt med grunnlag i bokstav a og et eller begge de øvrige grunnlagene i kombinasjon, vil retten til fast ansettelse inntre når arbeidstaker har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn 3 år.