Spørsmål og svar

I hvilke situasjoner gjelder ikke karantenen?

Publisert 24.03.15

Det gjelder ikke noen karanteneperiode i de tilfellene arbeidstaker selv går til oppsigelse med fratreden før ansettelsesperioden er over. Det samme gjelder dersom arbeidstaker arbeider ut avtaleperioden, men velger å takke nei til videre fast ansettelse eller en midlertidig ansettelse på annet grunnlag.