Spørsmål og svar

Inntrer det karantene dersom vedkommende ansettes i ny midlertidig stilling (aml § 14-9 a – e) som deretter avsluttes?   

Publisert 24.03.15

Nei. I dette tilfellet videreføres ansettelsesforholdet på annet grunnlag, og som et klart utgangspunkt inntrer da ingen karantene.