Spørsmål og svar

Inntrer det karantene dersom vedkommende får tilbud om annen stilling, for eksempel på et annet geografisk sted?

Publisert 22.04.15

Nei. Karantenen inntrer som et klart utgangspunkt ikke når vedkommende får et videre ansettelsesforhold etter avtaleperiodens utløp.