Spørsmål og svar

Kan ansettelsesforholdet videreføres på annet grunnlag idet tolvmånedersperioden utløper?

Publisert 25.03.15

Ja. Bedriften kan velge å videreføre ansettelsen i fast stilling, eventuelt som en midlertidig ansettelse på annet rettsgrunnlag – for eksempel hvis arbeidsoppgavene er av midlertidig karakter eller arbeidstaker skal vikariere for en annen. De nye reglene innebærer slik sett ikke noen begrensninger i adgangen til å ansette fortsatt midlertidig på annet grunnlag.

Et konkret eksempel er at A ansettes midlertidig på generelt grunnlag i 12 måneder fra 1. februar 2015. Bedriften har behov for en vikar i forbindelse med foreldrepermisjon, og A ansettes deretter i vikarstilling i et år fra 1. februar 2016. A sin vikaransettelse vil da løpe ut den 1. februar 2017. Alternativt kan bedriften ansette A fast, eller ansette A midlertidig i 12 måneder på generelt grunnlag eller annet midlertidig grunnlag. Dersom bedriften viderefører ansettelsen på nytt, er det viktig å være oppmerksom på at A i dette eksempelet vil ha vært ansatt midlertidig i 3 år. Etter de nye reglene kan en arbeidstaker ikke være midlertidig ansatt på generelt grunnlag/som vikar etter § 14-9 (1) b) i mer enn 3 år. Se nærmere om dette her .