Spørsmål og svar

Kan arbeidsforholdet avsluttes idet tolvmånedersperioden utløper?

Publisert 24.03.15

Ja. Ved avtaleperiodens slutt står arbeidsgiver fritt til å avslutte arbeidsforholdet uten å oppgi noen grunn.