Spørsmål og svar

Kan det avtales prøvetid for avtaler om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag?

Publisert 24.03.15

Ja. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om prøvetid gjelder på vanlig måte, jf. § 15-6.