Spørsmål og svar

Kan jeg ansatte så mange jeg ønsker midlertidig på generelt grunnlag?

Publisert 24.03.15

Nei. Det gjelder en kvotebegrensning (arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav f annet punktum.) Avtaler om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag kan ikke omfatte mer enn 15 % av arbeidstakerne i virksomheten, men kan likevel inngås med minst én arbeidstaker. Kvoteberegningen skal rundes oppover. Det skal alltid avrundes oppover, uansett hvilket desimaltall som fremkommer. I en virksomhet med 29 arbeidstakere, utgjør 15 % i utgangspunktet 4,35 arbeidstakere, noe som innebærer at kvoten blir 5 arbeidstakere. Denne presiseringen er gjort i Stortinget.

Kvoten skal beregnes for hele virksomheten. Det betyr den juridiske enheten (det vil si typisk et AS).

Kvoten beregnes i forhold til antallet ansatte på det tidspunkt den midlertidige ansettelsen inngås. Dette innebærer at f.eks. en nedbemanning i ettertid ikke vil innebære at bedriften senere kommer i brudd med kvoteregelen.

Kvoten omfatter kun ansettelser etter den nye, generelle reglen i § 14-9 (1) f). Ansettelser etter de gjeldende bestemmelser om midlertidig ansettelse i aml (§ 14-9 (1) a - e) teller ikke med i kvoten.