Spørsmål og svar

Kan karantenen gjelde bare i en del av "virksomheten"?

Publisert 24.03.15

Utgangspunktet er at det er den juridiske enheten (dvs. typisk et AS) som utgjør "virksomheten" i lovens forstand. Loven åpner likevel for at "arbeidsgiver kan regne enheter med minst 50 ansatte som en egen "virksomhet", jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (7) annen setning. Dette medfører at enheter av minst denne størrelsen vil kunne vurderes for seg når det gjelder karantenens omfang eksempelvis større etater og avdelinger innenfor den juridiske enheten. For å komme inn under unntaket er det en forutsetning at den aktuelle enheten er avgrenset organisatorisk og har en realitet over tid.

Som eksempel kan det tenkes at den juridiske enheten inkluderer en fabrikk som er organisert som en separat del av virksomheten. Dersom fabrikken har minst 50 ansatte vil denne etter omstendighetene kunne vurderes for seg når det gjelder karantenenes omfang.