Spørsmål og svar

Hva er konsekvensene ved brudd på taushetsplikten?

Publisert 11.12.13

Det er ingen egne sanksjoner for brudd på taushetsplikten. Slikt brudd vil imidlertid utgjøre et pliktbrudd i arbeidsforholdet og vil kunne gi grunnlag for en personalmessig oppfølging.