Spørsmål og svar

Hvilke opplysninger plikter arbeidsgiver å gi ut?

Publisert 11.12.13

Arbeidsgiver må på forespørsel gi opplysninger om lønnsnivået til den eller de kollegene arbeidstakeren sammenligner seg med. Lønn omfatter både fastlønn og variable lønnselementer som ulike bonuser.

Videre plikter arbeidsgiver å opplyse om kriteriene for lønnsfastsettelsen til disse personene. Det vil omfatte kriterier for bonusfastsettelse. Arbeidsgiver skal imidlertid ikke gi sin vurdering av de individuelle prestasjonene til den man ber om opplysninger om. Det er viktig at arbeidsgiver er bevisst dette idet en slik redegjørelse vil være problematisk i forhold til personvernet til kollegene. Det anbefales imidlertid å forklare arbeidstakeren som ber om innsyn grunnen til at man ikke redegjør nærmere for kollegaens individuelle forhold.  På denne måten kan man få frem at manglende opplysninger ikke er et forsøk på å holde tilbake informasjon som kan bidra til å oppklare en påstand om diskriminering. Det vil kunne være hensiktsmessig samtidig å forklare hvorledes arbeidstakerens egen lønn er fastsatt – hvordan kriteriene er anvendt på vedkommende.