Spørsmål og svar

Kan arbeidstakeren dele opplysninger om lønn med sin tillitsvalgte?

Publisert 11.12.13

En arbeidstaker som har mottatt lønnsopplysninger og mener det foreligger diskriminering, kan ha et ønske om å la seg bistå av sin tillitsvalgte for å reise krav/forberede en videre prosess mot sin arbeidsgiver. Hvorvidt arbeidstakeren i en slik situasjon kan dele opplysninger med den tillitsvalgte uten å bryte taushetsplikten er ikke omtalt i forarbeidene. Det er ikke gitt noe unntak fra taushetsplikten. Det ble vurdert om loven skulle gi tillitsvalgte innsynsrett i stedet for den enkelte arbeidstaker. Det valgte man ikke å gjøre med henvisning bl.a. til at den tillitsvalgte ville måtte informere den enkelte arbeidstaker. Lovgiver ønsket å begrense antallet personer som skulle få opplysningene. På denne bakgrunn må det legges til grunn at arbeidstakeren som har fått innsyn ikke kan gi disse opplysningene til sin tillitsvalgte.