Spørsmål og svar

Skal den lønnsopplysningene gjelder informeres?

Publisert 11.12.13

Ja – vedkommende skal informeres samtidig med at opplysningene gis. Det skal informeres om hvilke opplysninger som er utlevert og til hvem.