Har arbeidstakeren rett til å arbeide deltid?

Publisert 08.11.13

Arbeidstid

Den enkelte arbeidstaker har rett til deltid når nærmere bestemte situasjoner foreligger, jf. arbeidsmiljøloven § 10-2 (4), forutsatt at dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Ulempene for bedriften vil for eksempel kunne være at det er vanskelig å få dekket den resttid som blir ledig, at stillingen i seg selv kan være vanskelig å dele på eller at det ikke er mulig å tilpasse reduksjonen inn i turnusplanen. Arbeidstakere som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsmessige grunner har rett til redusert arbeidstid. Dette vil i hovedsak være småbarnsforeldre, andre med omsorgsansvar, syke eller eldre arbeidstakere.