Hva er grensene for samlet arbeidstid?

Publisert 08.11.13

Arbeidstid

Når man skal finne fram til den samlede arbeidstiden, legger man sammen alminnelig arbeidstid og overtid. Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer, eller 48 timer i løpet av syv dager, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (8). Sistnevnte kan gjennomsnittsberegnes over åtte uker, likevel slik at det ikke arbeides mer enn 13 timer i løpet av 24 timer.

Når det gjelder tariffbundet bedrift, må den samlede arbeidstiden ikke overstige 16 timer, forutsatt at arbeidstakerne er sikret kompenserende hvile eller annet passende vern, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (9). Det må inngås avtale om dette, som også inkluderer arbeidsfri etter arbeidsmiljøloven § 10-8.