Hvor finner jeg reglene om arbeidstid?

Publisert 08.11.13

Arbeidstid

Regler om arbeidstid finnes i

  1. Arbeidstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)
  2. Arbeidsmiljøloven kapittel 10
  3. Tariffavtaler – Hovedavtalen, overenskomster og særavtaler
  4. Arbeidsavtalen
  5. Arbeidsplaner – skiftplaner og turnusoppsett

Det er viktig å merke seg at disse står i et hierarkisk forhold til hverandre. Som arbeidsgiver er det ikke adgang til å avtale arbeidstidsordninger med arbeidstaker eller tillitsvalgt som strider mot lov og/eller tariffavtale, med mindre loven eller tariffavtalen åpner for avtale om avvikende individuelle ordninger.