Når er nattarbeid tillatt?

Publisert 08.11.13

Arbeidstid

Nattarbeid er definert som arbeid mellom kl 2100 og kl 0600, jf. arbeidsmiljøloven § 10-11 (1). Arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte i tariffbunden bedrift kan avtale et annet tidsrom på minst åtte timer som omfatter tiden mellom kl 0000 og kl 0600.

Nattarbeid er som hovedregel forbudt, og bare tillatt når «arbeidets art gjør det nødvendig». Dette vil for eksempel kunne være ved transportvirksomhet, arbeid ved utsalgssteder, arbeid på to skift som legges mellom kl 0600 og 2400 eller arbeid som av driftstekniske grunner ikke kan avbrytes.