Er arbeidstaker pliktig til å ta ferie?

Publisert 01.10.13

Ferie og permisjon

Ja, det fremgår ikke direkte av loven, men er like vel ikke tvilsomt.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at den enkelte avvikler sin ferie; jfr. ferielovens § 5 (1).