Er arbeidstaker som ikke har full opptjening pliktig til å ta ut full ferie?

Publisert 01.10.13

Ferie og permisjon

En arbeidstaker kan motsette seg å avvikle ferie i større utstrekning enn feriepengene dekker lønnsbortfallet i ferien. Dette gjelder likevel ikke hvis bedriften helt eller delvis innstiller driften i ferien; jfr. § 5 (5).

Arbeidstaker må selv si i fra om han ikke ønsker full ferie. Arbeidsgiver har ingen aktivitets- eller undersøkelsesplikt.