Er det adgang til å foreta trekk i feriepenger?

Publisert 01.10.13

Ferie og permisjon

Adgangen til å foreta trekk, utbetalingsmåten og plikten til å gi opplysninger om hvordan feriepengene er regnet ut reguleres i arbeidsmiljølovens § 14-5