Er det tillat å utbetale alle feriepengene i mai/juni eller når første del av ferien tas?

Publisert 16.04.15

Ferie og permisjon

Nei - loven forutsetter at feriepengene utbetales når ferien tas, jfr. ferielovens § 11. 

I praksis vil ofte feriepengene utgjøre et større beløp en det som utgjør full vanlig lønn i ferien. Dette overstigende beløpet – ofte kalt ”feriepengetillegget” – kan arbeidsgiver velge å utbetale i forbindelse med avviklingen av hovedferien eller i juni måned.

Den lønnen som utbetales når arbeidstaker faktisk avvikler ferie, utgjør da resten av feriepengene.

Det understrekes at loven ikke gir adgang til å inngå avtale med den enkelte om at alle feriepengene skal utbetales i forbindelse ed at første delen av ferien tas. Dette kan bare gjøres ved tariffavtale, men det anbefales ikke å inngå slike avtaler.