Er jeg som solidaransvarlig oppdragsgiver etter almenngjøringsloven også ansvarlig for feriepengene?

Publisert 01.10.13

Ferie og permisjon

Ja – solidaransvaret omfatter også feriepenger og skal utbetales samtidig med lønnen.