Gjelder loven for alle arbeidstakere? § 2

Publisert 01.10.13

Ferie og permisjon

Ja –  ”enhver som utfører arbeid i annens tjeneste” faller inn under loven;  også øverste daglige leder, jfr. ferielovens § 2 (1).

Det er ikke noe unntak for arbeidsoppdrag av helt kortvarig karakter.

Arbeidstakerbegrepet i ferieloven er omtrent identisk med arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven.