Har arbeidstaker som begynner i opptjeningsåret rett til full ferie?

Publisert 16.04.15

Ferie og permisjon

Arbeidstakere som begynner hos ny arbeidsgiver senest 30. september har rett til full ferie med mindre vedkommende har avviklet ferie hos sin tidligere arbeidsgiver. Arbeidstaker som begynner etter denne datoen, har rett til 6 virkedager.

Den nye arbeidsgiver kan kreve dokumentasjon fra forrige arbeidsgiver på hvor mange feriedager som er avviklet, jfr. ferielovens § 5 (3).