Har arbeidstaker som jobber på søndag rett til flere feriedager?

Publisert 16.04.15

Ferie og permisjon

Ja – en arbeidstaker som arbeider på søndager, kan kreve å få fri enten på søndagen umiddelbart før ferien eller umiddelbart etter ferien; jfr. ferielovens § 5 (4) første ledd.  Dette gjelder bare ferie som omfatter minst 6 virkedager. Formålet med denne bestemmelsen er at også arbeidstakere som jobber søndagen før og etter ferien skal få en ”hel” kalenderuke fri.

Se også ferielovens § 5 (4) når det gjelder tilleggsfritid for som varer over 18 dager. I praksis skaper bestemmelsen sjelden problemer.