Har arbeidstakere som arbeider skift eller turnus krav på at ferien ikke legges til perioder hvor vedkommende likevel har fri etter sin individuelle arbeidstidsordning?

Publisert 01.10.13

Ferie og permisjon

Nei – ferieloven sikrer ikke den enkelte en viss mengde faktisk arbeidsfri; kun at vedkommende får ferie eller fri et bestemt antall dager.

Det er i denne sammenheng viktig å være klar over at arbeidstaker som får lagt ferien til perioder hvor vedkommende uansett ville hatt fri etter sin individuelle arbeidstidsordning,  normalt vil få større arbeidsinntekt det ferieåret.

Det finnes også enkelte tariffavtaler som regulerer dette spørsmålet.