Hvem er det som bestemmer når ferien skal tas?

Publisert 16.04.15

Ferie og permisjon

Det er arbeidsgiver som fasetter når ferien skal tas innenfor de rammer loven setter for plassering av ferien. Det er med andre ord ikke slik at arbeidstaker har krav på å få lagt ferien til en bestemt periode, jfr. ferielovens § 6 (1).

Arbeidstaker har imidlertid krav på å få lagt 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september, jfr. ferielovens § 7 (1).

Dette gjelder ikke ekstraferien for arbeidstakere over 60 år som selv kan bestemme når ferien tas. De kan også velge å dele opp ferien.

LO og NHO har imidlertid inngått en protokoll som fastsetter at ekstraferien ikke kan kreves lagt på et tidspunkt som skaper ”vesentlige vanskeligheter for produksjonen eller for systematisk ferieavvikling for bedriftens arbeidsstokk som helhet”. For bedrifter bundet av tariffavtale med LO er det dette som gjelder.