Hvor lang er ferien?

Publisert 01.10.13

Ferie og permisjon

Ferieloven gir rett til ferie i 25 virkedager eller fire uker og en dag, jfr. ferielovens § 5 (1).

Med virkedager menes alle dager bortsett fra søndager og lovbestemte fridager. Det vil si at også lørdag er virkedag i ferielovens forstand. Det spiller ingen rolle om den enkelte arbeidstaker skulle vært i arbeid på den aktuelle dagen eller ikke. Arbeidstakere i tariffbundne bedrifter kan kreve 5 ukers ferie. Enkelte arbeidstakere har også rett til dette iht. individuell arbeidsavtale.

Ferieloven opererer ikke med halve dager.

Eksempelvis vil en arbeidstaker som bare arbeider 3 dager i uken, avvikle 18 virkedager i en ferie på 3 uker. Det samme gjelder for deltidsansatt som ikke jobber full dag.

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett til ytterligere 6 dager eller en ukes ferie, jfr. ferieloevns § 5 (2). (Tidligere måtte arbeidstaker ha fylt 60 år innen 1. september.)