Hvor lang tid i forveien må ferien fastsettes?

Publisert 16.04.15

Ferie og permisjon

Arbeidstaker har krav på å få underretning om ferien så tidlig som mulig og senest 2 måneder før ferien tas, jfr. ferielovens § 6 (2). 

Det fremgår av forarbeidene at dette er en ordensregel. Det vil si at arbeidstaker ikke kan motsette seg å ta ferien selv om denne regelen ikke er overholdt. Dersom arbeidsgiver ikke har underrettet arbeidstaker om tidspunktet for ferien, kan det medføre erstatningsplikt for økonomisk tap og en rimelig erstatning for velferdstap; § 14.

Arbeidstaker over 60 år skal gi arbeidsgiver varsel senest 2 uker før ferien tas.