Hvor stor er prosentsatsen?

Publisert 16.04.15

Ferie og permisjon

Den alminnelige prosentsatsen er 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget.  For bedrifter som er bundet av tariffavtale eller har innført avtalefestet ferie, er prosentsatsen 12 %.

Arbeidstakere over 60 år har i tillegg krav på 2,3 %, men beregningsgrunnlaget er her begrenset til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden som per 1. mai 2016 utgjør kr. 92.576,-