Kan fastsatt ferie endres?

Publisert 16.04.15

Ferie og permisjon

Når ferien først er fastsatt, skal det sterke grunner til at arbeidsgiver ensidig kan endre ferien, jfr. ferielovens § 6 (3).

Endring kan bare foretas når det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som medfører vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder.

At en arbeidstaker sier opp sin stilling er normalt ikke en slik uforutsett hendelse fordi  arbeidsgiver alltid må være forberedt på at arbeidstakere sier opp. Bare hvis oppsigelsen medfører helt spesielle problemer som ikke kan løses på annen måte, kan det gi grunnlag for endring av ferien.

En endring må drøftes med vedkommende før beslutningen tas og det kan medføre erstatningsansvar hvis arbeidstaker lider tap på grunn av endringen; f. eks. ved å avbestille billetter.