Kan ferie fastsette og avvikles når det er streik eller arbeidskamp?

Publisert 01.10.13

Ferie og permisjon

Lovlig arbeidskamp – streik eller lock-out – har ikke betydning for arbeidsgivers rett til å fastsette ferien eller arbeidstakers rett til å avvikle ferie.

Er ferien fastsatt på forhånd skal feriepenger utbetales på vanlig måte.