Kan ferie plasseres til en periode hvor arbeidstaker har foreldrepermisjon?

Publisert 16.04.15

Ferie og permisjon

Det er avhengig av om arbeidstaker mottar stønad fra folketrygden eller ikke i den aktuelle perioden, jfr. ferielovens § 9 (2).

Når det gjelder den betalte delen av foreldrepermisjon, er det nødvendig med samtykke fra arbeidstaker. Det samme gjelder permisjon som fedre og andre omsorgspersoner har etter arbeidsmiljølovens § 12-3 første ledd.

Faller permisjonstiden sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av det antall feriedager som faller sammen med permisjonstiden.

 Hvis ferien legges i den betalte permisjonstiden, forlenges stønadsperioden tilsvarende; jfr. folketrygdlovens § 14-7 fjerde ledd og § 14 -16 tredje ledd.

Når det gjelder den delen hvor arbeidstaker ikke mottar fødsels- eller omsorgspenger, kan ferien fastsettes på vanlig måte; jfr. § 6 og 7.