Kan ferieloven fravikes?

Publisert 01.10.13

Ferie og permisjon

Loven kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i den enkelte paragraf at bestemmelsen kan fravikes; jfr. ferielovens § 3 første ledd.

Slike avtaler må eventuelt være inngått skriftlig.

Adgangen til å avtale avvikende ordninger er videre hvis det gjøres i form av en tariffavtale.

En avvikende tariffavtale kan gjøres gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art tariffavtalen omfatter, jfr. ferielovens § 3 annet ledd.

Ferielovens bestemmelser er godt kjent og innarbeidet. Det bør foreligge spesielt gode grunner før slike avvikende tariffavtaler inngås, jfr. ferielovens § 3 annet ledd.