Kan feriepenger for ikke avviklet ferie utbetales i januar?

Publisert 01.10.13

Ferie og permisjon

Nei – ferieloven er endret på dette punkt. Hovedregelen er nå at ikke avviklet ferie skal overføres til neste ferieår og feriepengene utbetales når den overførte ferien faktisk avvikles.

Denne innstrammingen gjelder bare den lovbestemte ferien. Det vil si at de 4 avtalefestede dagene i den 5 ferieuken kan gjøres opp ved utbetaling av feriepengene hvis partene ikke blir enige om noe annet.