Kan partene bli enige om at ferien tas forskuddsvis eller overføres til neste ferieår?

Publisert 16.04.15

Ferie og permisjon

Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie med inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager til neste ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales, jfr. ferielovens § 7 (3).

I tillegg kan partene bli enige om å overføring/forskuddsferie for den avtalefestede ferien på 5 dager.