Må plasseringen av ferien diskuteres med den enkelte arbeidstaker?

Publisert 16.04.15

Ferie og permisjon

Arbeidsgiver plikter på forhånd og diskutere plasseringen av ferien med den enkelte eller med arbeidstakerens tillitsvalgte., jfr. ferielovens § 6

Praktiserer bedriften fellesferie må det være tilstrekkelig å diskutere plasseringen med de tillitsvalgte, selv om det også er uorganiserte som berøres av at virksomheten stanser.