Når skal ferien plasseres?

Publisert 16.04.15

Ferie og permisjon

Hovedregelen er at arbeidstaker kan kreve at hovedferien på 18 virkedager dager eller 3 uker gis samlet i perioden 1. juni til 30.september.  Forutsetningen er at arbeidstaker begynte hos arbeidsgiver senest etter 15.august, jfr. ferielovens § 7 (1).

Partene har full frihet til å velge andre løsninger. Lovens regler kommer bare til anvendelse hvis partene ikke blir enige.

Restferien på 7 virkedager kan kreves avviklet i sammenheng innenfor ferieåret. Det vil si at hvis partene ikke blir enige om hvordan ekstraferien skal avvikles, må den tas i sammenheng.

Loven er ikke til hinder for at hele ferien gis samlet i sommerperioden.