Når skal feriepengene utbetales?

Publisert 01.10.13

Ferie og permisjon

Feriepengene skal utbetales senest en uke før ferien tas. Deles ferien, skal feriepengene deles tilsvarende.