Opptjener arbeidstaker feriepenger under fravær på grunn av pliktig militær- og siviltjeneste?

Publisert 16.04.15

Ferie og permisjon

Ja – men bare i inntil 3 måneder i hvert opptjeningsår ved pliktig militærtjeneste, jfr. ferielovens § 10 (5). Det vil si både pliktig førstegangstjeneste og repetisjonsøvelser av ulikt slag, men ikke frivillig deltakelse i FN-styrkene.

Forutsetningen er at arbeidstaker har arbeidet i minst tre måneder hos arbeidsgiver før plikttjenesten starter.

Det er også et vilkår at arbeidstaker gjenopptar arbeidet etter tjenesten, med mindre dette skyldes oppsigelse fra arbeidsgiver eller helsemessige forhold. Arbeidsgiver er derfor ikke pliktig til å utbetale feriepengene før arbeidet blir gjenopptatt.

Feriepengene beregnes av hva som ville vært sykepengegrunnlaget for vedkommende den dagen fraværet starter.