Opptjenes feriepenger når arbeidstaker er syk?

Publisert 16.04.15

Ferie og permisjon

Ja – men bare i arbeidsgiverperioden, jfr. ferielovens § 10 (4). Tilsvarende gjelder omsorgspenger for inntil 10 dager utbetalt ved barns eller barnepassers sykdom; jfr. folketrygdlovens kap. 9.

Trygden utbetaler feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager etter nærmere regler.
Hvis arbeidsgiver er fritatt for å betale lønn i arbeidsgiverperioden, dekker trygden også feriepenger av sykepengene i denne perioden.
En del arbeidstakere har krav på full lønn under sykdom i en fastsatt periode. Hvis intet annet er sagt i avtalen, vil dette si at vedkommende også har krav på feriepenger av lønn utbetalt i den aktuelle sykdomsperioden.