Vi har kjøpt opp en annen mindre bedrift med alle ansatte. Er vi ansvarlig for å dekke feriepenger opptjent før virksomhetsoverdragelsen fant sted?

Publisert 01.10.13

Ferie og permisjon

Ja  - ved virksomhetsoverdragelse trer den nye eier/innehaver inn i den tidligere arbeidsgivers plikt til å gi feriefritid og betale feriepenger.