Forretningsdrift og jus

NHO har utarbeidet juridiske standarddokumenter som omhandler temaer som medlemmer i NHO ofte spør om bistand til. Medlemmer kan her laste ned disse verktøyene.

ADVOKATHJELP

Artikler

Som NHO-medlem får du tilbud om forretningsjuridiske tjenester til 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon gjennom Eurojuris. 
Rabatterte advokattjenester
Medlemsfordel - 6. oktober 2013

Som NHO-medlem får du tilbud om forretningsjuridiske tjenester til 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon gjennom Eurojuris. 

Bedriftsdemokratinemnda
1. august 2016

Ansatte i et aksjeselskap kan kreve å bli representert i styret i et aksjeselskap som har flere enn 30 ansatte.

EØS-hjelp for bedrifter
4. september 2013

Gjennom EØS-avtalen, som omfatter EUs 28 medlemsland og de tre EFTA/EØS-landene, deltar Norge fullt ut i EUs indre marked. Med et indre marked menes et felles geografisk område med fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer.

SALG TIL FORBRUKER

Nedlasting

Fomular reparasjon og vedlikehold

Bruk denne malen ved salg av varer og tjeneste til forbruker. Les mer

LEIE AV NÆRINGSLOKALER

Nedlastning

KONKURRANSELOVEN

Nedlasting

  • Konkurranseloven og prosjektsamarbeid

    Les den nye veilederen om anvendelsen av konkurranseloven, om prosjektsamarbeid, b... Les mer

  • Håndbok i konkurranseloven

    Håndboken har som siktemål å gi medlemsbedrifter en grundig oversikt over innholde... Les mer

Kontakt

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694