Håndbok i konkurranseloven

Håndboken har som siktemål å gi medlemsbedrifter en grundig oversikt over innholdet i loven.