Leie av næringslokaler

NHO har utarbeidet en veiledning til bruk ved leie av næringslokaler. Veiledningen redegjøre for de spørsmål som gjerne oppstår ved inngåelse av næringsleiekontrakter.